Nieuws 2009
2009
Dit is het laatste berichtje uit 2009.
2009 was voor Stalzwartbles/Blackblaze stud een goed en mooi
jaar.
Het begon in februari al met de nominatie voor Welsh fokker van
het jaar 2008, daarna volgden nog vele successen in de pony-
en schapenfokkerij met als hoogte punt het Nationale
Veulenkampioenschap van Blackblaze Cavallino.
Ook de vele contacten met collega fokkers geven altijd weer
een leuke extra dimensie aan het fokken.
Bij deze willen wij alle trouwe lezers bedanken voor hun reacties
en wensen iedereen het allerbeste voor 2010.


Ram 20263-00659 dood
Na vijf jaar trouwe dienst als dekram en waakhond over de
kudde hebben we moeten besluiten om ram 20263-00659 in te
laten slapen.
In de zomer had hij al ernstige gezondheid problemen maar na
een intensieve medische behandeling leek hij er voor het
dekseizoen weer optimaal voor te staan. Echter gedurende de
dekperiode kwamen de problemen weer terug en hebben we
afscheid van deze topper moeten nemen. Helaas zijn de ooien
die door deze 91 punten ram waren gedekt ook niet drachtig
zodat we er geen nakomelingen meer van krijgen.
De helft van alle aanwezige schapen bestaat momenteel uit
dochters en kleindochters zodat zijn bloedvoering niet voor de
fokkerij verloren gaat.

Technische Problemen
Als u dit leest is het goed.
In verband met enige technische problemen bij KPN zijn we een
tijdje uit de lucht geweest. Ik hoop dat we vanaf nu de site weer
regelmatig kunnen uploaden en kunnen blijven bekijken

Vier drachtige merries
Zoals het nu laat aanzien krijgen we uit de volgende combinaties
een veulen in 2010
- Vechtzicht´s Hylife x Ysselvliedt´s Yvenduma
- Wian Noelle x Colne Taboo
- Blackblaze Charlotte x Vechtzicht´s Comet
- Blackblaze Hylyte x Meedenblik´s Fabris.

Partiële Veulen verkoop
De beide hengstveulens Blackblaze Nobillis en Blackblaze
Cavallino zullen in samenwerking met de Fam. Holties opgefokt
gaan worden.

Texelaar dekram 2009
Ook in 2009 worden alle texelaar ooien weer door een topram
van de firma J & J Dorgelo uit Schoonebeek gedekt.

Filmpjes toegevoegd
Klik HIER om naar de bladzijde met de div. filmpjes te gaan

Nieuwe dekram 2009
Begin oktober is onze nieuwe dekram gearriveerd. Ram
20358-01001 is gefokt door D.J.Bonhof uit Oene. Deze ram is in
samenwerking met G.J.Lucas uit Nieuw Schoonebeek
aangekocht . Ram 1001 behaalde op de Nationale keuring 2009
een 1A premie en werd vierde in de kampioensring. Onze
verwachtingen van deze ram zijn erg hoog mede ook vanwege
het feit dat deze ram zowel van vaders als van moeders zijde
bloed voert van de legendarische ram 122 die hier zoveel heeft
verbeterd.

Ramlam 20263-00888
Ram 20263-00888 is ook ARR/ARR en heeft als vader onze
Belgische ram Arne. Het was de bedoeling om deze ram met
een inteelt vrije pedigree op een aantal ooien te gaan gebruiken
en dan na het dekseizoen te verkopen.
Door verschillende oorzaken heb ik echter moeten besluiten om
deze ram voor het dekseizoen al te verkopen.
Hij dekt nu de ooien van collega zwartblesfokker Martin
Weghorst uit Oud Ootmarsum en is daarna eventueel weer te
koop.

Schapen TE KOOP
Ramlam te koop. (klik hier) verkocht!!


Nieuwe dekram 2009
Op de valreep heeft Stalzwartbles deze jonge ram van de
slager weten te redden en zal op een groot aantal nakomelingen
van onze oude topram 20263-00659 worden ingezet.
Door zijn unieke afstamming is hij totaal onverwant aan deze
topper van 91 pnt. en bovendien is hij ARR/ARR want men in
den lande ook belangrijk schijnt te vinden.

Blackblaze Cavallino Nationaal Kampioen
Blackblaze Cavallino is in Kootwijk Nationaal Veulenkampioen
2009 sectie A geworden.
Hiermee is hij de opvolger van zijn stalgenote Blackblaze
Hyanel die in 2008 veulenkampioen werd.
Na een zware strijd om het hengstveulen kampioenschap moest
er s´middags in de grote ring gestreden worden tegen het beste
merrieveulen. Na een spannende strijd waarbij Cavallino
(v.Vollenhof´s Hynod) zich gesteund door luide toejuichingen
nog eens extra liet zien kwam het verlossende woord:
Veulenkampioen sectie A 2009
Blackblaze Cavallino
Onze dank gaat in het bijzonder uit naar de fam. Scheltens en
het Ysselvliedt team van Yvette en Harold Zoet uit Wezep,
waarmee we samen de ponys hebben klaargemaakt en
geshowd.
Als klap op de vuurpijl bij terugkeer in Schoonebeek een warm
onthaal door vrienden, familie en buren. (klik hier voor een sfeer
reportage)


Vechtzicht´s Caprice
De stermerrie Vechtzicht´s Caprice is op de centrale
merriekeuring "voorlopig keur" keur geworden. Deze bruine
dochter van de elite hengst Vechtzicht Harmony liet aan de hand
van Yvette Zoet zien over extra beweging te beschikken en
werd in een groot veld van 18 ster merries uitstekend derde.
Tevens is Caprice de moeder van het kampioensveulen
Cavallino.

Zwartbles keuring
Door het Welsh Event 2009 konden we niet op de nationale
Zwartbles keuring zijn. Ondanks tijdgebrek en afzegging van de
voorbrenger is het toch nog gelukt om 1 ooi keuringsklaar op de
keuring te krijgen. Dankzij G.J.Lucas die ooi 20263-00804 heeft
meegenomen en laten voorbrengen zijn we weer een eerste
premie ooi rijker. Door haar 1B premie mocht ze ook in de
kampioensring lopen maar kon daar helaas geen potten breken.
De door stal Zwartbles gebruikte ram 1146-00046 van G.J.Lucas
werd ook 1b in zijn rubriek.

Nieuwe Ram
Op de nationale schapen keuring van het NZS heeft stal
Zwartbles in samenwerking met dhr. Lucas uit Nieuw
Schoonebeek een nieuwe ram gekocht. Dit ramlam dat 1A
geplaatst werd in zijn rubriek is gefokt door dhr. D.Bonhof uit
Oene. Eind september zal de ram arriveren en zullen er foto´s
onder het hoofdstuk RAMMEN verschijnen.

Schapen reductie
Ooien enters lammeren te koop. (klik hier)

Dragon Welshshow
Onder het motto "meedoen is belangrijker dan winnen" zijn we
met een viertal ponys naar de altijd gezellige Dragon
Welshshow in Oldebroek geweest.
Onder goede keurings omstandigheden hebben we beide
jaarlingen Vechtzicht´s Christabel en Blackbblaze Hyanel enige
keurings ervaring laten opdoen. De onwennigheid spatterde er
vanaf maar desondanks lieten ze zich wel aardig zien. Deze nog
jeugdige ponys konden zich echter nog niet meten met de ruim
ontwikkelde kopgroep.
Ook Vechtzicht´s Hylife en haar hengstveulen van Galong
konden de jury niet bekoren en liepen net achter de
middenmoot.

Blackblaze Cavallino kampioen
Blackblaze Cavallino is in Hellendoorn veulenkampioen sectie A
geworden. Deze schimmelzoon van Vechtzicht´s Caprice en
Vollenhof´s Hynod verraste ons al positief door in zijn zware
rubriek " hengstveulens, geboren na 1 mei", gedecideerd de
koppositie te pakken (12 veulens waarvan 8 eerste premies).
In de kampioensring liet hij zich wederom uitstekend zien en zijn
prachtige belijning in combinatie met zijn fabelachtige beweging
brachten onze nog jonge rakker de kampioens beker.
Cavallino is daarmee de opvolger van zijn stalgenoot
Blackblaze Hyanel die in 2008 veulen kampioen werd in
Hellendoorn.
Ook dit jaar zijn de pony´s weer door- en insamenwerking met
het team van
stal Ysselvliedt klaargemaakt en voorgebracht.
Waarvoor onze hartelijke dank.

Vechtzicht´s Caprice
Vechtzicht´s Caprice heeft zich met een 1A premie en een
aanwijzing voor de centrale keuring ook van haar beste kant
laten zien. De bruine dochter van Vechtzicht´s Cindy C en
Vechtzicht´s Harmony zal in Kootwijk gaan proberen om v.Keur
te worden.

Blackblaze Hylyte
Na de zware blessure die Hylyte richting de keuring in Gieten
had opgelopen was ze voor de regionale keuring in
Hellendoorn weer dusdanig opgeknapt dat ze voor een plekje
op de nationale keuring in Kootwijk kon gaan strijden. Helaas zat
er nog niet meer in dan een eerste premie maar waar we gezien
de voorgeschiedenis meer dan tevreden mee waren.

Blauwtong inenting
Gezien de goede ervaringen in 2008 hebben we ook dit jaar alle
schapen weer tegen blauwtong ingeënt.

Keuring Gieten
De drie jarige merrie Blackblaze Hylyte (v. Pinewell Bucksfizz)
zal i.v.m. een blessure niet op de regionale keuring in Gieten te
bewonderen zijn.

Zwartbles keuring Alden Biesen
De uitnodiging om Zwartblessen te komen keuren in het
Belgische Alden Biesen op de Land-en tuinbouwdag die daar
voor de 25e keer werd gehouden kon natuurlijk niet worden
afgeslagen.
Samen met Gerrit-Jan Lucas zijn we naar de keuringsplaats
gereden en hebben daar na een hartelijke ontvangst de
aanwezige zwartblessen gejureerd.
De eerste paar rubrieken waren nog matig van kwaliteit maar in
de loop van de dag werden de schapen steeds beter en
hebben we schapen gezien die hier op onze NZS keuring in
Nederland zeker niet zullen misstaan.
De weergoden waren dit grote evenement, dat ieder jaar meer
dan 30.000 bezoekers trekt, met totaal meer dan 4.000 dieren
(schapen, pony´s, paarden, honden, koeien, en geiten), goed
gezind en we waren dan ook blij dat de schapen keuring onder
de bomen van de oprijlaan naar het kasteel plaats vond.
Uit alle zwartbles kampioenen hebben we als dagkampioen de
jaarling ooi van Fabian Cob gekozen. Deze ooi die in augustus
nog een jaar moet worden toonde de hele dag zoveel ras en
uitstraling dat haar de titel niet kon ontgaan.

Geno type
Evenals voorgaande jaren worden de lammeren weer op
genotype onderzocht. Ondanks het feit dat de GD voor Dieren
de uitslagen nog steeds meent te moeten boykotten (en om
onbegrijpelijke redenen ook het NZS) worden de lammeren ook
dit jaar weer door een Duitse dierenarts bloed afgenomen. Het
bloed wordt door een Duits, Europees erkend, laboratorium
onderzocht.
Ondanks enige pogingen is het mij nog steeds een raadsel hoe
het mogelijk is dat ik nu per getapt schaap € 16,00 kwijt ben
(onderzoek- en administratiekosten laboratorium ± 11,50 en de
rest aan de dierenarts (voorrij- en tapkosten)).Terwijl de
Gezondheidsdienst voor Dieren hier in Nederland alleen al €
30,00 rekent voor onderzoeks- en administratiekosten, waar
onder bepaalde voorwaarden dan nog wel € 10,00 subsidie van
af gaat. Ook de dierenarts kosten bedragen hier bij ons een
veelvoud van die van de buren.

Lammeren gespeend/ te koop
Begin juli zijn de lammeren gespeend en zullen het nu dus
zonder hun moeders moeten doen.
Uit een dikke 50 lammeren zullen naar verwachting tussen de 10
en 15 ooilammeren en twee rammen voor eigen opfok worden
gezocht. De overige lammeren zijn vanaf half juli te koop
evenals een aantal oudere ooien en enige overlopers van 2008.
Door een grote vermindering van het gras areaal moeten er dit
jaar, helaas, ook een aantal goede fokooien vertrekken.

Hengsten keuze 2010
Soms is het lastig om keuzes te maken maar we denken dat we
met de volgende combinaties aansprekende veulens kunnen
fokken.
- Vechtzicht´s Hylife x Ysselvliedt´s Yvenduma
- Wian Noelle x Meedenblik´s Fabris
- Blackblaze Charlotte x Vechtzicht´s Comet
- Vechtzicht´s Caprice x Rhyd-Y-Felin-Story
- Blackblaze Hylyte x Meedenblik´s Fabris.

Wpcv Zomershow
Eind mei zijn we samen met de familie Holties met een
vrachtauto vol pony´s naar de WPCV zomershow in Zuidwolde
geweest. Hoewel misschien iets centraler gelegen dan de
vorige locatie in Exloo kon het terrein in Zuidwolde niet tippen
aan dat van Exloo.
De topper was vandaag Arjen Holties die met Remy eerste werd
in de rubriek Pony´s onder het zadel boven de 1.38m.
Wian Noelle werd in een zwaar veld knap vierde en Nobillis liet
het volledig afweten en werd zesde.
Blackblaze Hylyte werd in haar rubriek derde en ook bij de
young handler werd ze samen met Arjen ex aequo derde.
Blackblaze Hyderus eindigde uiteindelijk in de middenmoot na
lange tijd opkop te hebben gestaan in de zware rubriek
gebruiks ponys.
Ook Marieke Holties heeft in Zuidwolde haar debuut in de
showring gemaakt met Hyderus. Samen met Dinette werden ze
ex aequo derde in de mooie rubriek Leading Rein.


Allemaal hengsten
Alle vier drachtige merries hebben nu een veulen. We kunnen
nu een mooi engels vierspan vormen met het vos hengstje van
Wian Noelle x Meedembliks Fabris en de drie hengstveulens
van Vechtzicht´s Hylife x Sunwillow Galong, Blackblaze Charlotte
x Vechtzicht´s Comet en Vechtzicht´s Caprice x Vollenhof´s
Hynod.

Veulens
De eerste twee veulens zijn inmiddels ook geboren. Het zijn
beide hengstveulentjes.

Nieuw paard voor Ton en Ria
Onlangs hebben we dit bijzondere paard kado gekregen waar
we dan ook heel erg blij mee zijn.

Lambar 2009
Wegens gebleken succes in de afgelopen jaren hebben we
ook in 2009 weer alle lammeren aan de lambar gedaan die
overtallig zijn.

Hengsten verkocht
De beide Hywel zonen Blackblaze Camile en Blackblaze Nowell
zijn via Stal Ysselvliedt te Wezep naar Frankrijk geexporteerd.
Wij wensen de nieuwe eigenaren veel succes met deze beide
super bewegers.

Lammeren tijd
Medio maart zijn de eerste lammeren weer geboren. Na enige
aanloop problemen met veel meerlingen met vreemde
liggingen heeft het tij zich gekeerd en gaat alles nu beter. Ik zal
proberen om regelmatig op de nieuwe bladzijde
lammeren
2009
actuele foto´s te plaatsen.

Einde van een tijdperk
Het moest er een keer van komen, na meer dan 10 jaar trouwe
dienst hebben we afgelopen winter afscheid genomen van de
laatste paar rechtstreekse dochters van de multi nationale
kampioensram 20426-00122. Bijna al onze schapen voeren
echter nog bloed van deze ram die hier voor een enorme
kwaliteis impuls heeft gezorgd. Door zijn genotype (ARQ/ARQ)
en de Nederlandse "vooruitstrevendheid" m.b.t.
scrapieongevoeligheid is er in Nederland, in tegenstelling tot het
buitenland relatief weinig gebruik gemaakt van nakomelingen
van deze ram.

Verkiezing Fokker van het jaar 2008
Tijdens de jubileum showavond ter ere van het vijftig jarige
bestaan van het Nederlands Welsh Pony en Cob Stamboek in
Ermelo zijn wij niet tot fokkers van het jaar 2008 verkozen.
De verkiezing was aan het eind van de prachtige show en tot die
tijd zijn de genomineerden uitstekend verzorgd op de VIP
tribune.
Voorafgaand aan de bekendmaking kregen alle
genomineerden een herinnerings oorkonde en een bos
bloemen.
(Foto´s klik hier)
De eer fokker van het jaar viel te beurt aan de fam. Epema van
Stal Honeybee, die wij bij deze nogmaals van harte feliciteren


Ram 20260-00450 Kampioen
De één jarige ram 20260-00450 van fokker/eigenaar G.J.Lucas
uit Nieuw Schoonebeek is op de Nationale rammen keuring van
het Nederlands Zwartbles Schapenstamboek in Kootwijkerbroek
kampioen geworden van de rammen geboren in 2008.
Na in zijn rubriek al als eerste te zijn opgesteld moest hij het in
de kampioensring tegen 5 andere 1A en 1B geplaatste rammen
opnemen, waaronder ram 1146-0046 (f.F.Cob). Deze ram is
evenals de kampioen dit jaar op stal Zwartbles is ingezet.
Ram 1146-0046 werd uit eindelijk vierde.
Het algemeen dagkampioenschap ging nipt aan de neus van
20260-00450 voorbij en werd na lang beraad uiteindelijk
gewonnen door Srigo (20267-00748) van Bouwe Klok.
Bij deze willen we de eigenaren van harte feliciteren met hun
behaalde resultaten.

Nominatie Fokker van het jaar 2008
Door het kampioenschap van Blackblaze Hyanel tijdens de
Nationale Merriekeuring 2008 in Kootwijk zijn de fokkers Ria en
Ton Schoorlemmer van Stal Blackblaze genomineerd als Welsh
fokker van het jaar 2008.
De leden van het NWPCS kunnen middels een stemformulier
hun voorkeur voor één van de zes kandidaten kenbaar maken.
De uitslag zal tijdens de Jubileum Showavond op vrijdag 13
februari bekend gemaakt worden.

Rammen Keuring NZS
Zaterdag 31 januari zal het Nederlands Zwartbles
Schapenstamboek in Kootwijkerbroek wederom de Nationale
rammen keuring houden.
Op deze keuring zullen twee van de dit jaar ingezette rammen
geshowd worden. Het gaat om de ram 20260-00450 gefokt door
G.J.Lucas en de ram 1146-00046 gefokt door F. Cob, beide in
eigendom van G.J.Lucas.

Rammen verkocht
Door aanhoudende internatioanale belangstelling zijn de beide
door Klaas de Vries gefokte rammen 2177175/01159 en 01143
niet meer voor de Nederlandse Zwartbles fokkerij beschikbaar.
20260-00450
Nominatie Welsh Fokker van het jaar
Welsh magazine januari 2009
Foto H.R.Zoet
Blackblaze Hylyte
20263-00901
20263-00888
20358-01001
Ysselvliedt team 2009