GESCHIEDENIS
In het zuidoost Drentse oliedorp Schoonebeek houden Ria en Ton Schoorlemmer hobbymatig
schapen en pony's.
De eerste zwartbles werd door pa Gerard Schoorlemmer in het begin van de jaren tachtig
aangeschaft en waarna spoedig de gehele schapenstapel uit zwartbles schapen bestond. Omdat dit
bijzondere inheemse schapenras destijds met uitsterven werd bedreigd zijn we in 1984 lid van het
Nederlands Zwartbles Schapenstamboek (NZS) geworden.
De zwartbles schapen kudde is in de loop der jaren uitgegroeid tot een veertigtal ooien. Het doel
is de laatste jaren om niet kwantitatief te groeien, maar kwalitatief. Hiertoe word heel Nederland
afgereisd om de juiste rammen te vinden. Dit gebeurt vaak in samenwerking met de zwartbles
fokkersgroep zuidoost Drenthe . Om de kwaliteit te meten word jaarlijks aan de Nationale Keuring
deelgenomen. De grootste successen werden behaald door ram 20426-00122. Deze ram werd van
1996 t/m 2000 altijd kampioen van zijn rubriek, en van 1996 t/m 1998 zelfs algemeen
dagkampioen. Deze ram en vele van zijn nakomelingen zijn in de afgelopen jaren geëxporteerd
naar België en Duitsland. Alle nu aanwezige ooien voeren bloed van deze topvererver en bij leven
al legendarische ram.
Sinds 2005 is ook zwartbles fokkersgroep zuid oost Drenthe een onderdeel. De
Zwartblesfokkersgroep zuid-oost Drenthe heeft sinds begin jaren 80 geprobeerd om door
bundeling van kennis en kapitaal veelbelovende jonge dekrammen naar z-o Drenthe te halen met
als doel om kwalitatief goede zwartblessen te fokken. Het fokken van zwartblessen met veel adel
in het hoofd en heel veel hoofd/hals houding is sinds jaren een belangrijk fokdoel in z-o Drenthe.
Daarnaast moeten de Zwartblesschapen hoogbenig zijn en voldoende inhoud hebben.

De laatste jaren is de fokkerij onder impuls van Ria succesvol uitgebreid met Texelaar schapen en
Welsh A pony's.
Na vroeger beiden al op Welshjes te hebben gereden zijn we in 1998 op bescheiden schaal
begonnen met het fokken van Welsh A pony's .
De eerste pony was de vos roan Cordial's Moonlight en later werd het veulen Thrianta's Anna-Lotte
nog aangekocht.
De Welsh fokkerij kreeg in 2003 een geweldige impuls door de aankoop van de twee Vechtzicht's
pony's Caprice en Hylife.
Van Vechtzicht's Hylife (inmiddels Voorlopig Keur en Sectie A Kampioen Hellendoorn 2008 ) zijn
vijf veulens op diverse regionale keuringen allen beloond met een 1A of 1B premie. Met als
hoogtepunt het veulenkampioenschap van Blackblaze Hyanel in Hellendoorn 2008 en later het
Sectie A veulenkampioenschap op de centrale Merrie keuring in Kootwijk.
Vechtzicht´s Caprice is eerst alleen als drie jarige geshowd en is toen Ster geworden. Van haar
zijn twee jonge hengsten in resp. Duitsland en Frankrijk in opfok als dekhengst.
Vechtzicht´s Caprice is in 2009 Voorlopig Keur geworden en heeft in navolging van Hylife ook een
Nationaal Veulenkampioen op haar naam staan nl. Blackblaze Cavallino.

Cordial´s Moonlight en Thrianta´s Anna-Lotte zijn na enige jaren ingeruild tegen de Engelse
import merrie Wian Noelle.
Wian Noelle (ster) waarvan het eerste veulen ook in opfok is geweest als dekhengst, Blackblaze
Noran is nu dekhengst in Wales na hier in de derde bezichtiging van de hengsten keuring er nog
net te zijn uitgekieperd.
Alle bij ons gefokte veulens krijgen sinds een aantal jaren de prefix BLACKBLAZE mee.


In 1996 is bij de gebroeders J. en J. Dorgelo te Schoonebeek de eerste en enige Texelaar ooi
aangekocht. Alle nu aanwezige Texelaar schapen stammen af van deze ooi en worden elk jaar
gedekt bij of door een ram van de gebr. Dorgelo.


Al deze fokkerij takken hebben we samengepakt in
STAL ZWARTBLES.

Ton en Ria Schoorlemmer
Europaweg 51
7761 AA Schoonebeek
0524 531467