OOIEN
Alle aanwezige zwartbles ooien voeren bloed van de legendarische ram "122".
Er word door Stal Zwartbles hoofdzakelijk op "type" gefokt waarbij de
aftekenings eisen die door het Nederlands Zwartbles Schapenstamboek (NZS)
zijn vastgesteld wel in ogenschouw worden genomen.

Ook op de duurzaamheid word gefokt, wat geresulteerd heeft in grote harde
ooien met een goed uier, waarbij een leeftijd van 8 10 jaar geen uitzondering
is. Op het gebied van vruchtbaarheid word niet geselecteerd omdat we met een
gemiddelde worp grote van 2.45 tevreden zijn.
In tegenstelling tot het NZS word niet de "ideale" hoogtemaat voor ooien van
78-82 cm nagestreeft maar word geprobeerd om schapen met een schofthoogte
van min.85 cm te fokken, waarbij uitschieters van 89.5 cm geen uitzondering
zijn.

Tevens is er door de inzet van beste ARR/ARQ rammmen met 122 bloed,
genetisch uniek fokmateriaal voor de Nederlanse zwartbles fokkerij bewaart
gebleven. Mede door de inzet van het NZS bestuur hebben wij in 2004
ontheffing gekregen om deze rammmen in te zetten.

Het streven om scrapie vrij te worden is door enorme foktechnische tegenslagen
op een laag pitje komen te staan maar desondanks hebben we nu de eerst
ARR/ARR ooien die wel aan onze hierboven vermelde eisen voldoen. Medio
2010 is ongeveer 30% van de ooien ARR/ARR.

Voor het dekseizoen 2010/2011 worden 5 verschillende rammen ingezet,
waaronder de Belgische dagkampioen ram AXL die we samen met G.J.Lucas
hebben geimporteerd uit Belge en een door de gebr. J en J Dorgelo
beschikbaar gestelde top Texelaar ram.
Helaas hebben we tijdens het vorige dekseizoen afscheid moeten nemen van
onze oude topper 20263-00659.

De rammen voor 2011/2012 zullen weinig verschillen van die van vorig jaar.
Graag hadden we een scheutje nieuw bloed aan de zwartblessen toegevoegd
maar helaas hebben we geen van de beoogde rammen kunnen kopen.