LAMMEREN 2005 - 2007
In 2004 zijn de schapen door 7 verschillende rammen
gedekt. Hieronder een impressie van een aantal lammeren
geboren in 2005.
Gelukkig hebben we nog gebruik kunnen maken van eigen
rammen zodat er weer bepaalde unieke bloedlijnen instand
zijn gebleven.
v.20263-583/20679-619
v.20679-619
v.20263-579
v.27011-186
v.20263-583
geert
v.20263-579
2005
2006
Wij hebben dit jaar lammeren van 6 verschillende rammen, waaronder de al
bewezen rammen 20011-00186 en de 1b ram 20679-00619.
Helaas heeft een hond nogal wat schade aangericht onder de schapen zodat
we dit jaar aanzienlijk minder lammeren hebben dan in 2005.
2007
juni 2007
ooi 20263-00700 juni 2007
2008
KLIK OP HET JAARTAL
VOOR MEER INFO